ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στην ΑΝΕΤΕ Α.Β.Ε.Ε. προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες σας καθώς παραλαμβάνουμε δωρεάν το όχημα σας, κάνουμε δωρεάν την οριστική διαγραφή του απαλλάσσοντας σας από όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της αποστολής των εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες και σας δίνουμε δωρεάν το πιστοποιητικό καταστροφής των οχημάτων. Για την παράδοση και διαγραφή του οχήματος σας χρειάζονται: 

  • Αντίγραφο ταυτότητας κατόχου
  • Άδεια κυκλοφορίας (χωρίς παρακράτηση)
  • ΑΦΜ κατόχου
  • Αυτοκίνητο και πινακίδες
  • Βιβλίο μεταβολών για επαγγελματικά οχήματα
  • Οριστικές διαγραφές μέχρι τις 20/12


Για την απόσυρση τα οχήματα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  • Η Πρώτη άδεια να είναι έως 31/12/2001
  • Να φέρει όλα τα μηχανικά μέρη και να είναι πλήρες το αμάξωμα 


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εξουσιοδοτώ την ΑΝΕΤΕ ΑΒΕΕ, Ανακυκλωτική Εταιρεία Ευταξία ΑΒΕΕ, κέντρο ανακύκλωσης αυτοκινήτων, ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων με ΑΦΜ 998624964, ΔOΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, συμβεβλημένη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ‘’Ε.Δ.Ο.Ε.’’ και λειτουργώντας στα πλαίσια του Π.Δ.116/2004 να παραλάβει για καταστροφή το υπ’ αριθμ…………………… αυτοκίνητο μου και παραδώσει τις πινακίδες και λοιπά έγγραφα στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Ιωαννίνων.